Products

SERIS Academy Store

34.99

Private en bijzondere veiligheid, praktijkgerichte toelichting bij de wet

Image of Private en bijzondere veiligheid, praktijkgerichte toelichting bij de wet

Op 31 oktober 2017 verscheen in het Staatsblad de nieuwe wet op de private en bijzondere veiligheid. Deze wet volgt de Wet Tobback van 10 april 1990 op en voorziet onder meer heel wat aangepaste en nieuwe bevoegdheden voor bewakingsagenten en de globale sector van de private veiligheid.

Dit boek biedt, naast de wettekst zelf, een toegankelijke en praktijkgerichte duiding van de manier waarop de wet dient te worden toegepast. Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk welke mogelijkheden de wet schept.

Een noodzakelijke handleiding voor bewakingsagenten, interne bewakingsdiensten en bewakingsondernemingen, politiediensten, studenten criminologie en iedereen die een professionele verantwoordelijkheid heeft binnen bewaking en beveiliging.

Bovenop dit boek ontvangt de koper een toegang de SERIS eAcademy die zowel online als via een app toegankelijk is met bijkomende toelichting en actualiseringen rond de nieuwe wet op de private en bijzondere veiligheid.

Uiteraard voorziet SERIS Academy in de bijscholing van bewakingsagenten en hun leidinggevend personeel omtrent deze nieuwe wet, maar komt ze ook ter plaatse om toelichting te geven omtrent deze nieuwe regelgeving voor ondernemingen, politiediensten, steden en gemeenten, scholen en universiteiten. Contacteer SERIS Academy voor bijkomende informatie en een offerte op maat: information.academy@seris.be.

De prijzen zijn inclusief btw en exclusief transportkosten.

Wij trachten alles te voorzien opdat het boek kan geleverd worden voor de feestdagen.

ISBN: 978 94 6337 1247
NUR 820, ca 200 blz.

SERIS Academy (SBD nv, BE 0890.333.504) is een door Binnenlandse Zaken erkende opleidingsinstelling.

De toegang tot het SERIS eAcademy platform is inbegrepen tot minimum 31 december 2019.

Door het aankopen van het boek gaat u automatisch akkoord met de verkoopsvoorwaarden zoals vermeld op deze website.